Ens plau assabentar-vos que tenim previst realitzar a la Cooperativa
inspeccions tècniques en les següents dates:
EMPLAÇAMENT: CELLER COOPERATIU DE SALELLES
DIA: 10 i 15 de SETEMBRE de 2020
HORARI: 09:00 a 13:00

 El Celler Cooperatiu de Salelles assistirà a la XXII Fira Natura els dies 28, 29 de febrer i 1 de Març del 2020 a la Fira de LLeida

Us esperem al nostre stand on mostrrem els nostres pinsos ecològics.

Els proper 6 d'octubre, la Festa de la Verema del Bages arriba a la seva 24a edició.

El Celler Cooperatiu de Salelles i participa amb un stand.

El Celler Cooperatiu de Salelles assistirà a l'Ecoviure 2019 - XXI edició els dies 19, 20  d'octubre del 2019

Us esperem al nostre stand on mostrrem els nostres pinsos ecològics.

El CCPAE

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica és l’autoritat de control encarregada d’auditar i certificar els productes agroalimentaris ecològics d’origen vegetal o animal, transformats o no, obtinguts a Catalunya. El CCPAE va ser creat per Llei l’any 2000 com a una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, autonomia econòmica i plena capacitat d’obrar en l’exercici de les seves competències.

L’entitat està tutelada administrativament per l’autoritat competent en producció agroalimentària ecològica, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

25 anys de creixement constant

El CCPAE celebra enguany el seu 25è aniversari com a autoritat única de control de la producció agroalimentària ecològica a Catalunya: sis anys com a òrgan desconcentrat del Departament d’Agricultura, i 19 anys com a corporació de dret públic creada per llei al Parlament de Catalunya.

En aquests 25 anys la producció bio ha passat de ser testimonial a convertir-se en un sector important a Catalunya. La superfície certificada en producció ecològica s’ha multiplicat per 42 i ha passat de les 5.000 a les 210.000 Ha. En aquest mateix període, el nombre d’operadors de productes ecològics ha passat de 236 a 3.859.

 

 

 6 membres s’escullen entre els operadors inscrits al CCPAE, mitjançant eleccions amb llistes obertes. Els nous representants electes són:

> 3 representants del subsector de la producció:
- David Torrelles Vilella, president del CCPAE
- Ignasi Sinfreu Blasi, vocal
- Joan Pons Font, vocal
> 3 representants del subsector de l’elaboració, la importació de països tercers i/o la comercialització:
- Josep Oliveras Pla (Celler Cooperatiu Salelles, SCCL), vocal
- Alessandro Baldassarri Pou (Chocolates Solé, SA), vocal
- Jaume Gramona Martí (Gramona, SA), vicepresident del CCPAE